Plaatsing op fundering met straatlaag

Voorbereiding

Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar.

Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte afhankelijk van de toepassing en belasting. Gebruik een niet- cementgebonden (bv. gebroken steenslag 0/20 mm) of een cementgebonden materiaal (bv. betonpuin of stabilisé met 100 à 150 kg cement klasse 32.5 per m³).

Let op: cementgebonden materialen moeten steeds zo snel mogelijk verwerkt worden; maximale gebruiksduur 3 à 6 uur.

Fundering

Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak.

Breng op de fundering een straatlaag aan van circa 3 cm van ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of split 2/5 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes. Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen in de tegels op te vangen.

De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei.

Zorg voor een kantopsluiting zodat de straatlaag niet kan wegspoelen.

Plaatsing

Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in de juiste hellingsgraad ligt. Laat deze bij de plaatsing recht naar beneden zakken.

Zorg ervoor dat bij plaatsing van de volgende Megategels de metalen lip van de klem correct op de reeds geplaatste tegel past zodat deze perfect aansluit met een minimale voeg.

Ligt de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.

Kleine oneffenheden en dikteverschillen kunnen door het kloppen met een kunststofhamer weggewerkt worden.

Bescherm de tegel met een houten plank, rechtstreeks met de hamer op de tegel kloppen kan tot haarscheuren of breuk leiden. (Voor meer info over de gecertificeerde klem - neem contact op met Ebema.)

Aftrillen

BELANGRIJK! Megategels NOOIT aftrillen!

Invoegen

Enkel Megategels 100x100x6, die strak tegen elkaar geplaatst zijn, moeten niet ingevoegd worden.

Overige Megategels, geplaatst met een minimale voeg, kunnen eventueel ingeborsteld worden met zuiver, gewassen wit kwartszand.

Bij plaatsing met een open voeg kan een grover voegmateriaal, bv. een zuivere split 1/3 of 2/5 mm, gebruikt worden. Nooit opvoegen met cementmortel: dit om vervuiling op de Megategel te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten

Plaatsing op Tegeldrager (ideaal voor dakterrassen)

Voorbereiding / Fundering

Breek de afstandshouders van de tegeldragers af voor plaatsing van de hoektegels.

Zet de tegeldragers uit volgens de afmetingen van de Megategels en stel de gewenste hoogte van de tegeldragers in.

Plaatsing

Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel, zorg ervoor dat de Megategel in de juiste hellingsgraad ligt en laat deze bij de plaatsing recht naar beneden zakken.

Zorg ervoor dat bij plaatsing van de volgende Megategels de metalen lip van de klem correct op de reeds geplaatste tegel past zodat deze perfect aansluit.

STEEDS de 4 hoekpunten ondersteunen door een tegeldrager. Bij grotere tegelformaten (bv. 100x100, 120x80, 100x50, 100x25), als extra veiligheidsmaatregel, ook het midden van de Megategel ondersteunen door een 5de tegeldrager.

De hoogte van de tegeldragers bijregelen door ze hoger of lager te schroeven. Megategels kunnen  ook afzonderlijk in hoogte gecorrigeerd worden d.m.v. opvulplaatjes. Volg steeds de instructies van de fabrikant van de tegeldragers.

De voegbreedte tussen de Megategels wordt bepaald door de dikte van de afstandshouders op de tegeldragers. Langsheen deze open voeg kan het regenwater probleemloos afgevoerd worden.