Eco Solutions

Wateroverlast in steden is een groeiend probleem. Door steeds extremere regenbuien kunnen de rioleringen de piekmomenten niet verwerken. Het water kan niet infiltreren in de bodem en riolen raken overbelast met als gevolg dat straten, beken en rivieren overstromen.

Eco Solutions van Stone & Style by Ebema biedt een uitweg bij deze waterproblematiek. Een uitgebreid gamma van waterdoorlatende of waterpasserende bestratingsmogelijkheden die het regenwater laat infiltreren, bufferen of trager naar de riolering laat stromen vormen een functionele en esthetische oplossing.

Meer en meer is er vraag naar een combinatie van verharding en groen. Ook hier heeft Ebema een uitgebreid gamma van producten ontwikkeld die zorgen voor een naadloze integratie tussen een functionele verharding en de natuurlijke omgeving.