Eco Solutions

Voor mooie realisaties, klik op in de balk.

Wateroverlast in steden en gemeenten is een groeiend probleem. Door steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden kunnen de rioleringen op piekmomenten de overvloed van hemelwater niet meer verwerken. Het water kan, zeker in ons steeds meer en meer verkaveld België, steeds op minder plaatsen in de bodem infiltreren. De riolen raken overbelast met als gevolg dat straten, beken en rivieren overstromen.

Eco Solutions van Stone & Style by Ebema biedt een oplossing voor deze waterproblematiek.
Een uitgebreid gamma van waterdoorlatende en waterpasserende bestratingsproducten zorgt ervoor dat het regenwater in de bodem kan infiltreren en tegelijkertijd kan gebufferd worden. Op deze manier wordt de riolering de te grote toevloed van hemelwater bespaard. Door de grote zorg die we aan de ontwerpen van onze producten besteed hebben, vormen zij niet enkel een efficiënte en functionele maar ook bijzonder esthetische oplossing voor een groeiend probleem.

Ontdek de Aviena Circle, Aviena Square, Aviena Wave, Aviena Straight, Greenstones, Grasslines, Lunix en de waterdoorlatende en poreuze betonstraatstenen.

Aviena Square Grijs
120x120x12

Grasbetontegels Grijs
60x40x10

Greenstone Grijs
25x25x10


 

 Aviena Circle Grijs
120x117x12

 Lunix Grijs
60x45x12

 Megategels Carreau Arduna
100x100 50x50 

 

PDF iconFolder_Eco_solutions_NL.pdf