Waterdoorlatende fundering – opbouw met grasgroei

Een goede waterpasserende of waterdoorlatende betonsteen heeft een goede onderbouw nodig. Niet alleen om verzakkingen te vermijden, maar ook om de wortels van grasplanten voldoende lucht en ruimte te bezorgen om te kunnen groeien.  De onderbouw van een waterdoorlatende verharding bestaat uit 2 onderdelen: een funderingslaag en een legbed of straatlaag. Heb je te maken met een natte of weinig doorlatende ondergrond? Voorzie dan voldoende drainage.

Fundering

 • Als funderingsmateriaal gebruik je een gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm, met een beperkt gehalte aan fijne delen.
 • De dikte van de fundering dient aangepast te zijn aan de te verwachten verkeersbelasting tussen ca 20 cm (lichte verkeersbelasting) en ca 50 cm (zware verkeersbelasting, aan te leggen in 2 lagen).
 • Voor lichtere belastingen volstaat een draagkracht van 80 Mpa na verdichting door aantrillen met een trilplaat. 
 • Voor een zwaardere verkeersbelasting, dient de draagkracht van de fundering na verdichting minimaal 110 Mpa te bedragen (conform Standaarbestek SB 250).

Straatlaag

 • Het legbed of straatlaag heeft een dikte van 3-5 cm. Het legbedsubstraat 0/8 mm is samengesteld uit kalksteengranulaat 0/6,3 mm en lava 2/8 mm, eventueel aangevuld met compost en teelaarde ter bevordering van de grasgroei. Beperk de hoeveelheid teelaarde en compost in dit mengsel in geval van zwaardere verkeersbelasting, een overmaat zal immers een ongunstige invloed hebben op de stabiliteit.
 • Houd rekening met de dikte van de klinker of tegel om de exacte dikte van de legbedlaag te bepalen.
 • Tril deze legbedlaag niet aan, maar trek gelijk met een rei.

Voegvulling

 • Na het plaatsen van de grasbetontegels vul je de openingen met een uitgebalanceerd grasbetonmengsel van teelaarde, compost, lava 2/8 mm en een speciaal graszaadmengsel en eventuele voedingsstoffen.
 • Voor de stabiliteit van de grasbetontegels bij frequentere en zwaardere verkeersbelasting, is de aanwezigheid van een grovere korrelmaat zoals lava 2/8 mm in dit mengsel onontbeerlijk. Deze korrel zorgt namelijk  voor het opspieën van de verbindingsnokken bij bepaalde soorten ineenhakende waterpasserende stenen zoals bv de Greenstone en aanverwanten.
 • Trek het substraat af op de bovenzijde van de grastegel en druk het lichtjes aan. Besproei overvloedig met water.
 • Na bewatering zal dit substraat na een aantal dagen gezakt zijn en dient dit nagevuld te worden tot ongeveer 1 cm onder het grasbetonoppervlak. Zo wordt de graswortel beschermd tegen beschadiging door verkeersbelasting.

Niet doen

 • Druk het substraat niet aan.
 • Voorkom overdikte bij de plaatsing.

Onze tips!

 • In de handel vind je kant-en-klare mengsels voor de onderbouw en opvulling van grasbetontegels.
 • Bekijk deze film over waterdoorlatende betonoplossingen.

Versie 25-06-2019