Waterdoorlatende fundering – opbouw met natuursteenslag

We kampen meer en meer met overvloedige regenval. Rioleringen en waterlopen kunnen het water niet meer slikken. Gevolg? Rivieren en straten stromen over. De oplossing: het hemelwater laten infiltreren via een waterdoorlatende verharding bestaande uit waterpasserende tegels of betonstraatstenen. Die bijzondere verharding kan zijn meerwaarde enkel bewijzen als ook de fundering waterdoorlatend is met een capaciteit van minimum 540 ltr/sec per ha.. 

Doen

 • Plaats een fundering van ongeveer 30 cm gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm (max 3% <0,063mm en max 25% <2mm). Deze steenslag kan bestaan uit porfier, zandsteen, graniet,...
 • Tril de fundering aan.
 • Bij zware belasting zoals vrachtwagenverkeer voorzie je bovenop de eerste fundering een tweede funderingslaag met gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of 0/40 mm (max 3% <0,063mm en max 25% <2mm). Tril beide lagen apart vlak en gebruiksklaar.
 • Breng op de fundering een straatlaag aan van 3 tot 5 cm gewassen natuursteenslag 1/3 of 2/6,3 mm zonder nulfractie voor een optimale waterinfiltratie.
 • Houd rekening met de dikte van de tegel of klinker als je de exacte dikte van de straatlaag wilt bepalen.
 • Let erop dat de straatlaag geen nulfractie bevat. Anders vermengt de laag zich met de fundering en kunnen er verzakkingen optreden.
 • Trek de straatlaag gelijk met een rei.
 • Voegvulling voor waterpasserende tegels en klinkers: gewassen natuursteenslag 1/3, 2/4 of 2/6,3 mm
 • Voegvulling voor waterdoorlatende (poreuze) klinkers : gewassen zand 0,1/2 of 0,5/2 mm

Niet doen

 • Houd niet alleen rekening met de waterdoorlatende kracht van uw fundering. De opbouw moet ook de nodige draagkracht bezitten voor de voorziene verkeersbelasting.
 • Tril de straatlaag niet aan.

Extra

 • Het hemelwater infiltreert via de combinatie van waterdoorlatende betonstraatstenen, de aangepaste voegvulling en de straatlaag naar de fundering.
 • De som van alle componenten van de totale opbouw heeft een minimale doorlatendheid van 540 liter/sec per ha om een maximale regenbui van 270 liter/sec per ha op te nemen (veiligheidsfactor x2).
 • Is de ondergrond goed doorlatend? Dan infiltreert het hemelwater direct in de ondergrond. Is de bodem minder goed doorlatend? Dan wordt het hemelwater tijdelijk in de fundering gebufferd en nadien vertraagd afgevoerd.
 • Voor een slecht doorlatende ondergrond voorzie je best een bijkomende drainage en/of buffermogelijkheid.

Versie 01-02-2019